Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Вътрешен конкурентен избор: Извършване на строителен надзор на обект: Извършване на строително-монтажни работи по Проект “Подобряване на енергийната ефективност на сграда за обществено хранене в община Девня”

Информация

Изискванията за участие във вътрешния конкурентен избор са достъпни тук.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 18.8.2020 г. 14:02:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00