Профил на купувача

Контакти

Къде да ни откриете

Направете запитване

За контакт

Oбщина Девня
гр. Девня, 9162
бул. "Съединение" 78

Електронна поща за изпращане на електронни документи - [email protected]

08:30 ч. - 17:00 ч.
(+359) 0519 47011
(+359) 0519 47100 - Дежурен по община
(+359) 0519 47012