Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Извършване на строителен надзор на обект: Извършване на строително-монтажни работи по Проект “Подобряване на енергийната ефективност на сграда за обществено хранене в община Девня”

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 18.8.2020 г. 13:59:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки