Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Вътрешен конкурентен избор: Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на тренировъчна зала по борба"

Информация

Изискванията за участие във вътрешния конкурентен избор са достъпни тук.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 3.9.2021 г. 10:12:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00