Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Обществен превоз на деца от подготвителните групи, ученици и учители

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактура №0000000703/08.11.2013 г.

Фактура №1000000694/31.10.2013 г.

Друга полезна информация

Информация за изпълнен договор

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 10.7.2015 г. 10:26:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки