Профил на купувача

Публични покани по ЗОП - Документи

Фактури –№ 0000482736,0000489857

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-95/ 13.03.2015 г.
            - Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни  консумативи за нуждите на Община Девня"
            - Дата на плащане –  в обобщен вид за м. юни 2015 г. Платени- м.юни 2015 г.
            -Основание за плащане: Фактури –№ 0000482736,0000489857,0000489894,   
             0000489836,0000480449,0000490448,0000488244,0000488252, 0000488292,
             0000488454,0000491581,0000491683,
             0000482717,0000484471,0000484442,0000484437,0000484446,0000493421,
             0000493412,0000495063,0000495050,0000495269                                              .
            - Общ размер на плащането -  4 511.30 лв. с ДДС.

  • Публична покана по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 13.7.2015 г. 11:26:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00