Профил на купувача

Публични покани по ЗОП - Документи

Общ размер на плащането - 12 737,37лв. с ДДС.

Информация

  • Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1/22.05.2015 г.
  • Предмет на договора: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ Детелина"
  • Дата на плащане –  в обобщен вид от 20.06.2015г. - 11.11.2015г.
  • Основание за плащане: Фактури

 

 
01.10.15 - 31.10.15
 
01.9.15 30.09.15 01.08.15 - 31.08.15 01.07.15 - 31.07.15 01.06.15 - 30.06.15
№ ф-ра Сума № ф-ра Сума № ф-ра Сума № ф-ра Сума № ф-ра Сума
6039 48,83 5547 412,91 5468 416,76 5163 16,42 4409 253,19
6014 42,46 5554 134,51 5530 19,87 5114 17,42 4398 716,05
6011 624,6 5617 31,85 5471 11,23 5108 217,91 4488 39,12
6018 188,48 5623 154,06 5481 87,26 5122 85,45 4500 224,59
5961 280,91 5621 615 5376 22,46 5019 25,15 4495 513,46
5956 58,16 5683 785,62 5390 50,82 5026 398,57 4561 98,54
5959 914,12 5685 224,57 5379 151,38 5034 171,47 4565 31,37
5906 60,02 5679 51,34 5296 111,29 4931 240,18 4575 25,64
5904 575,03 5736 44,58 5284 137,93 4946 139,07 4652 206,53
5910 197,21 5746 20,02 5291 22,46 4938 20,83 4666 203,09
5849 29,47 5740 273,8 5209 59,7 4836 84,94 4658 24,38
5854 244,27 5743 145,32 5198 61,38 4852 118,28 4727 30,46
5851 600,88 5787 53,51   1152,54 4844 16,39   2366,42
  3864,44 5785 520,84     4747 204,83    
    5796 60,86     4757 68,27    
      3528,79       1825,18    
                   
                   

 
 
- Общ размер на плащането - 12 737,37лв. с ДДС

  • Публична покана по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 13.11.2015 г. 11:35:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00