Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Девня: кофи пластмасови 240л.- до 260 бр.

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактура №0000100775/29.10.2014 г

  • Публикувано: 13.7.2015 г. 11:07:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки