Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Проектна документация

Информация

Публикувани са одобрените проекти за СМР по обществената поръчка, като същите са достъпни през този линк.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 23.3.2020 г. 12:05:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00