Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение и въздействието му върху сроковете по настоящата обществена поръчка

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 21.4.2020 г. 17:06:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00