Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на спортни площадки, кът за разходка и дресировка на кучета, озеленяване, парково осветление и водоснабдяване и канализация в „Градски парк „Марково“, кв. Повеляново, гр. Девня

Информация

ДО

 

„ПЪТСТРОЙ – ВАРНА” ЕООД, ЕИК 103561242,

гр. Варна 9009, район Младост, ул. Академик Андрей Сахаров № 1, ет. 5,

на вниманието на Ангел Дерменджиев - управител

e-mail: patstroi.[email protected]

 

„СИС БИЛД” ЕООД, ЕИК 203559349,

гр. Варна 9009, район Младост, бул. Сливница № 189,

на вниманието на Живко Николаев Комаров - управител

e-mail: [email protected]

 

„СОЛЕЙ 06” ООД, ЕИК 148005887,

гр. Варна 9002, район Приморски, бул. Осми Приморски полк № 83, ет. 2,

на вниманието на Стефан Георгиев Павлов и Веселин Пламенов Фъргов - управители

e-mail: [email protected]

 

 

 

П О К А Н А

 

за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет

“Изграждане на спортни площадки, кът за разходка и дресировка на кучета, озеленяване, парково осветление и водоснабдяване и канализация в „Градски парк „Марково“, кв. Повеляново, гр. Девня”

 

Изискванията за участие във вътрешния конкурентен избор са достъпни тук.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 17.11.2021 г. 10:44:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00