Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

Информация

Уведомяваме участниците, че отвярането на ценовите предложения по Обособена позиция № 1 ще бъде извършено от комисията на 21.05.2020г. от 08:30ч.

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 18.5.2020 г. 12:28:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00