Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Договор за упражняване на строителен надзор на обект „Градски парк „Марково“, кв. Повеляново, гр. Девня

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 15.3.2023 г. 11:24:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00