Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Договор за упражняване на строителен надзор на обект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 26.7.2021 г. 13:14:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00