Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Договор за извършване на строителен надзор на обект: Извършване на строително-монтажни работи по Проект “Подобряване на енергийната ефективност на сграда за обществено хранене в община Девня”

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 26.7.2021 г. 13:11:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00