Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Договор за Извършване на строителен надзор на обект: Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда общинска собственост - Младежки дом в кв. Повеляново в гр. Девня

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 26.7.2021 г. 13:09:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00