Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Обявление за изменение

Информация

Променен е крайният срок за получаване на оферти и датата на откритото заседание на комисията.

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 17.6.2020 г. 16:15:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00