Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на системата за улично осветление в община Девня

Информация

Файлът е достъпен за изтегляне и от този линк

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 5.6.2020 г. 15:44:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00