Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Справка за потребени количества ел.енергия на обекти, собственост на Община Девня за първо шестмесечие на 2018г.

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 4.9.2018 г. 16:08:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00