Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, върнат оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата на 10.08.2015 г.

Информация

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, върнат оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата на 10.08.2015 г.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 10.8.2015 г. 14:41:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00