Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Oтваряне цени по процедура «ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ 2012 – 2013 Г.»

Описание

Публикувано на: 16.11.2012, 14:20 Валидно до:19.11.2012 г. 13: 00 ч. Номер в регистъра на АОП:00510-2012-0005  

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:40:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки