Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

„Подготовка на тръжни документи по проект: „Подобряване ефективността на Общинската администрация – Девня“, договор за БФП на Община Девня № 13-11-50/28.08.2013 год.”

Описание

Публикувано на: 05.11.2013, 14:57 Валидно до:13.11.2013г. - 16:00 Номер в регистъра на АОП:9021868 

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:29:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки