Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа и улици на територията на Община Девня

Описание

Публикувано на: 30.07.2012, 14:18 Валидно до:09.08.2012 Номер в регистъра на АОП: 9004513

Обществената поръчка “Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа и улици на територията на Община Девня” включва следните дейности: Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кърпежи с дебелина до 4 см., като кръпките се оформят с мотофреза, почистват се с въздушна струя, обработват се с битумна емулсия и се запълват с плътна асфалтобетонова смес, като се валират с пневматични, вибрационни и гумени валяци. При дебелина на кръпките над 4 см. се полага долен пласт от неплътен асфалтобетон за профилиране.

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:41:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки