Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР.ДЕВНЯ, ОБЛ. ВАРНА”

  • Публикувано: 30.6.2014 г. 12:54:00
  • Валиден/на до: 22.7.2014 г. 16:00:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 30.6.2014 г. 12:54:00
  • Дата на публикуване в РОП: 30.6.2014 г. 12:54:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки