Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Публична покана с предмет : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина „Незабравка”

Описание

Публикувано на: 17.02.2014, 10:47 Валидно до:26.02.2014 до 10:00 ч. Номер в регистъра на АОП:9025838 

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 8:58:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки