Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Публична покана с предмет : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „Детелина”

Описание

Публикувано на: 05.03.2014, 11:05 Валидно до:14.03.2014г. Номер в регистъра на АОП: 9026498  

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на процедурата

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 8:55:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки