Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Публична покана за информация и публичност по проект на ОПРР-Изграждане на социални жилища

Описание

Публикувано на: 05.04.2013, 15:03 Валидно до:15.04.2013г - 10:00ч. Номер в регистъра на АОП:9014056  

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:39:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки