Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Публична покана за " Озеленителни мероприятия на територията на Община Девня" - 2013г.

Описание

Публикувано на: 04.04.2013, 11:50 Валидно до:12.04.2013г. Номер в регистъра на АОП: 9014003  

 

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:39:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки