Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Покани към участниците за отваряне на ценови предложения 05.07.2012 г.

Описание

Публикувано на: 05.07.2012, 13:23 Валидно до:11.07.2012 г. Номер в регистъра на АОП: 00510-2012-0003  

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:41:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки