Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Обществена поръчка чрез публична покана за „Доставка на канцеларски материали, компютърни консумативи и формуляри за нуждите на Община Девня”

Описание

Публикувано на: 16.10.2012, 16:30 Валидно до:26.10.2012 г. Номер в регистъра на АОП: 9007551

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с обект Доставка на канцеларски материали, компютърни консумативи и формуляри за нуждите на Община Девня

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:40:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки