Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински обекти на територията на община Девня” (Процедураата е прекратена с решение No 1002-156 от 27.02.2014г. , публикувано в РОП под номер 588578.)

Описание

Публикувано на: 03.02.2014, 11:27 Валидно до:25.02.2014 г. Час: 16:00 Номер в регистъра на АОП:00510-2014-0001  

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:02:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки