Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински обекти на територията на община Девня”

Описание

Публикувано на: 17.04.2014, 16:25 Валидно до:09.05.2014 - 23:59 Номер в регистъра на АОП: Решение - 600128; Обявление - 600130  

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 8:53:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки