Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

"Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня" 2013г.

Описание

Публикувано на: 23.10.2013, 10:11 Валидно до:14.11.2013 - 16:00 Номер в регистъра на АОП:Обявление - 566053; Решение - 566055  

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:33:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки