Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение "Здравец"

Контакти

Обединено детско заведение Здравец, кв. Повеляново, ул.Славянска №2, За: Павлинка Димова Люцканова, РБългария 9160, гр. Девня, Тел.: 0519 34445, E-mail:[email protected]Място/места за контакт: гр. ДевняИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg.
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/zdravec-002

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор-гориво

Договор-храна

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Общ размер на плащането - 11 985,44 лв. с ДДС

Друга полезна информация

Указания

Образци

Спецификация

Начална страница

Списък с хранителни продукти

  • Публикувано: 20.4.2015 г. 13:55:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 20.4.2015 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9040911
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки