Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение "Детелина" 2016

  • Валиден/на до: 19.9.2016 г. 14:02:00
  • Публикувано: 14.4.2016 г. 13:50:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 14.4.2016 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9052903
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки