Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доизграждане на подпорна стена за укрепване на пътното платно на ул.Злати Говедаров с. Кипра

Описание

Предвижда се доизграждане на подпорна стена с височина от 1,59 м. до 3,20 м. с обща дължина 137,8 м. Широчината на стените в горния край е 25 см., а при фундамента 60 см. Новите стени са ъглови, стоманобетонни и се изпълняват монолитно.
            Всички стени са разделени на секции с дължина от 4,9 м. до 11,66 м. и деформационни фуги 3-4 см. Фугите се изпълняват от стиропор.
            През 2 м. са предвидени барбакани ф110.

Контакти

Община Девня, бул. Съединение 78, За: Нина Белева - гл. юрисконсулт, Р България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:http:// www.devnia.bg.
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/podporna-stena-kipra

Разяснения

Писмено разяснение

Писмено разяснение

Протоколи и доклади

Протокол

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактура №0300002206/16.12.2015 г

Друга полезна информация

Технически проект СК

Технически проект

Документация за участие

Проект на договор

Образци

Публична покана

Съобщение до медиите

  • Публикувано: 24.4.2015 г. 15:32:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 24.4.2015 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9041160
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки