Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 15.1.2019 г. 11:43:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0002
  • Дата на публикуване в ПОП: 16.1.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 16.1.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0002
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки