Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Договаряне без обявление: Доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво за моторни превозни средства и за друга техника собственост на Община Девня чрез използване на карти за безналично плащане

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 7.1.2019 г. 18:08:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0001
  • Дата на публикуване в ПОП: 8.1.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 8.1.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0001
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки