Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа и улици на територията на Община Девня за зимния сезон 2013-2014 Г.

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор 1007-285

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактура №0000002252/31.01.2014 г

Фактура №0000002215/25.02.2014 г.

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 30.8.2016 г. 10:41:00
  • Дата на публикуване в РОП: 31.10.2014 г. 11:12:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки