Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на газьол за отопление за нуждите на ЦДГ Незабравка-гр.Девня

Контакти

Целодневна детска градина Незабравка, ул. Фронтоваци № 17, За: Ваня Русева, Република България 9160, Девня,

Тел.: 0519 34443, E-mail: [email protected], Факс: 0519 34443 Място/места за контакт: Ваня РусеваИнтернет адрес/и:

 

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Общ размер на плащането -8 573,15 лв. с ДДС.

Друга полезна информация

Решение №1 от 30.03.2015

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 31.3.2015 г. 16:16:00
  • Дата на публикуване в РОП: 2.4.2015 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 659302
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки