Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на газьол за отопление за нуждите на ОДЗ Детелина - гр.Девня

Контакти

Обединено детско заведения Детелина, ул. Капитан Петков № 9а, За: Мария Ташкова, Република България 9160, Девня, Тел.: 0519 34444, E-mail:[email protected] Място/места за контакт: Мария Ташкова

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Общ размер на плащането - 9 129,35 лв. с ДДС.

Друга полезна информация

Решение

  • Статус: отворена
  • Публикувано: 31.3.2015 г. 16:26:00
  • Дата на публикуване в РОП: 3.4.2015 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 658641
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки