Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка и монтаж на 3 броя информационни табели

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактура №0000100028/15.01.2015 г

Друга полезна информация

Информация за изпълнение на договор

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 1.6.2015 г. 13:55:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки