Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Доставка и монтаж на мултимедийни проектори и интерактивни дъски за нуждите на СУ “Васил Левски” – гр. Девня

Описание

Доставка и  монтаж на училищно оборудване – мултимедийни проектори и интерактивни дъски, необходимо за учебната дейност. Целта на обществената поръчка е да се осигури училищно оборудване, допринасящо за качествен, устойчив и ефективен образователен процес в СУ “Васил Левски”, като се създаде съвременна и подходяща учебна среда за възпитаниците на училището.

Контакти

инж. Галина Димитрова, тел. 051947011

Предварително обявление

Обява

Съобщения

Разяснения по чл. 189 от ЗОП

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци

Информация до АОП

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 9.2.2018 г. 12:11:00
  • Номер в ПОП: 9072855
  • Дата на публикуване в ПОП: 9.2.2018 г. 12:15:00
  • Дата на публикуване в РОП: 9.2.2018 г. 12:15:00
  • Номер в РОП: 9072855
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки