Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

(ПРЕКРАТЕНА) Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за нуждите на Община Девня

Описание

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на инверторни климатици с висока енергийна ефективност, които имат ниска консумация на ел. енергия и използват напълно безопасен за здравето на човека и безвреден за озоновия слой фреон.

В рамките на настоящата обществена поръчка се предвиждат следните дейности:

Дейност №1 – „Доставка и монтаж на енергоефективни климатизатори (инверторни климатици) - стенен тип, за работни помещения в административни сгради, бивше ОДЗ 1 град Девня;

Дейност №2 – „Доставка и монтаж на енергоефективни инверторни климатици за помещения в административна сграда, ползвани от общинска администрация град Девня“.

Контакти

Донка Йорданова, зам.кмет на Община Девня - 051947011

Предварително обявление

Обява

Информация до АОП

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на обществена поръчка

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци

Заповед за удължаване на срока за представяне на оферти

Съобщение по чл. 195 ЗОП

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 29.11.2017 г. 16:18:00
  • Номер в ПОП: 9070915
  • Дата на публикуване в ПОП: 29.11.2017 г. 16:45:00
  • Дата на публикуване в РОП: 29.11.2017 г. 16:45:00
  • Номер в РОП: 9070915
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки