Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Предоставяне на обследване за енергийна ефективност, консултантски и проектантски услуги за разработване на проектно предложение по програма „Инвестиционна програма за климата“ на гр. Девня

Описание

Предоставяне на обследване за енергийна ефективност, консултантски и проектантски услуги за разработване на проектно предложение по програма „Инвестиционна програма за климата“ на гр. Девня.

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: адв. Тодор Рачински, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011,
E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 0519 47012
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg

Предварително обявление

Обява на обследване за енергийна ефективност

Разяснения по документацията за участие

Документация за енергийна ефективност, консултантски и проектантски услуги

Техническа спецификация на обследване за енергийна ефективност

Образци на обследване за енергийна ефективност, консултантски и проектантски услуги за разработване на проектно предложение по програма

Протоколи и доклади

Протокол №98/02.06.2016

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за обществена поръчка и приложения

Проект на договор на обследване за енергийна ефективност

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 25.5.2016 г. 14:11:00
  • Валиден/на до: 1.6.2016 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9053298
  • Дата на публикуване в ПОП: 25.5.2016 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки