Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

(ПРЕКРАТЕНА) Предоставяне на обследване за енергийна ефективност, консултантски и проектантски услуги за разработване на проектно предложение по програма „Инвестиционна програма за климата“ на гр. Девня

Описание

Предоставяне на обследване за енергийна ефективност, консултантски и проектантски услуги за разработване на проектно предложение по програма „Инвестиционна програма за климата“ на гр. Девня.

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: адв. Тодор Рачински, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011,
E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg

Предварително обявление

Проект на договор

Договор1

Разяснения по документацията за участие

Документация за обявата

Техническа спецификация

Образци

Съобщения

Съобщение за прекратяване

Заповед за прекратяване

Обява

  • Статус: прекратена
  • Публикувано: 19.5.2016 г. 11:11:00
  • Валиден/на до: 26.5.2016 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 19.5.2016 г. 15:45:00
  • Дата на публикуване в РОП: 19.5.2016 г. 15:47:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки