Профил на купувача

Пазарни консултации

Покана за представяне на оферти за разработване на проект „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕ НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА В МСП ОТ СЕКТОРА НА АГРО ИНДУСТРИЯТА И ХРАНИТЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“

Контакти

тел. 051947011

email: [email protected]

Друга полезна информация

Покана за представяне на оферти

Проект за договор

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 20.6.2021 г. 14:56:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки