Профил на купувача

Пазарни консултации

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на обществена поръчка за организиране на фестивал "Марцианопол - животът в древния град"

Описание

Срок за представяне на индикативни оферти - 24.04.2019г., 17:00ч.

Контакти

Кънчо Минчев, Началник отдел ФСМДОКХД, тел. 051947011

Друга полезна информация

Покана за индикативни оферти

Техническо задание

Определяне на прогнозната стойност

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 19.4.2019 г. 15:09:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки