Профил на купувача

Пазарни консултации

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на СМР за изграждане на Инфоцентър при Античен амфитеатър - гр. Девня

  • Статус: Открита
  • Публикувано: 8.8.2019 г. 20:31:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки