Профил на купувача

Пазарни консултации

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на обществена поръчка за организиране на празнично отбелязване на 50-годишнината от обявяване на Девня за град

Описание

Срок за представяне на индикативни оферти - 24.04.2019г., 17:00ч.

Контакти

Кънчо Минчев - Началник отдел ФСМДОКХД

Друга полезна информация

Покана за индикативни оферти

Техническо задание

Определяне на прогнозната стойност

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 18.4.2019 г. 16:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки